Czym jest NOTATNIK EZOTERYCZNY?

Mam nadzieję, że NOTATNIK EZOTERYCZNY stanie się miejscem, gdzie zamieszczane będą – między innymi w formie opowiadań – relacje opisujące zdarzenia, które, skoro nie potrafimy ich wyjaśnić inaczej, często przypisujemy niezwykłemu zbiegowi okoliczności lub nazywamy historiami niesamowitymi. Słowem, zamierzam tu publikować historie zawierające element tajemnicy. I choć takie opowieści są powszechnie znane, ich niezwykłość bywa wyśmiewana lub kwestionowana.


W moim zamierzeniu NOTATNIK EZOTERYCZNY ma być zbiorem opowiadań i wspomnień o tym, czego faktycznie doświadczyłam ja i moi czytelnicy. Stworzyłam go z potrzeby serca, aby podzielić się przeżyciami, które wzbogacają nasze postrzeganie świata o wymiar duchowy czy – jak często określamy tę sferę – ezoteryczny. To właśnie ten wymiar sprawia, że wszechświat staje się dla nas prawdziwym domem, a nie tylko miejscem, którego fizycznie doświadczamy.

Co wiesz na temat ezoteryki?

W dostępnej powszechnie literaturze często, i w różnych kontekstach, pojawia się słowo „ezoteryka”. Obecnie przypisujemy mu nieco inne znaczenie, niż wynika to z jego pierwotnych konotacji. Dzisiaj określenie to jest nierzadko stosowane do nazywania rzeczy lub zjawisk nieznanych, niezbadanych czy niezrozumiałych.

Tymczasem, podążając za opisem encyklopedycznym, „ezoterykę” należy rozumieć szczerzej i głębiej, gdyż odnosi się ona do innego postrzegania rzeczywistości, porusza tematy duchowe lub te, które nauka akademicka podaje w wątpliwość. Treści ezoteryczne na ogół otoczone są atmosferą tajemnicy i odczuwane w sposób pozazmysłowy.

I w takim właśnie rozumieniu sięgnęłam po to słowo, nazywając moją stronę NOTATNIKIEM EZOTERYCZNYM.
Myślę, że warto sobie uświadomić, jak pojemne jest znaczenie słowa „ezoteryka” i w jak wielu ważnych nurtach filozofii i literatury się pojawia... Podstawowe informacje można znaleźć w haśle „ezoteryka” w Wikipedii.  Ezoteryka Wikipedia

opowiadanie

Zastanawiam się oczywiście, ile z tych sytuacji można logicznie i racjonalnie wytłumaczyć, a ile przekracza granice takich wyjaśnień...

"ROZMOWY"

Z TATĄ

opowiadanie

Życie duchowe wlewa mi się do domu szerokim strumieniem. Zresztą puka do każdego z nas. Trzeba je usłyszeć. Warto o tym pisać. Warto dzielić się takimi przeżyciami.

POCZĄTEK

opowiadanie

Miałam zaplanowaną zupełnie inną pracę. Jednak zaskakujący obrót wydarzeń sprawił, że zapisałam cały ciąg zdarzeń...

DZIEŃ CZARNEGO KOTA