Moje opowiadania

(placeholder)

To opowieść o tym, jak zaczęła się moja przygoda z Leopoldem Tyrmandem…  Jego „opiekę” czułam i wówczas, gdy pisałam o nim książkę, i gdy robiłam film. Ale temu poświęcę kolejne teksty.

KARTKA Z PARYŻA

ZAPOWIEDZI

(placeholder)

Życie duchowe wlewa mi się do domu szerokim strumieniem. Zresztą puka do każdego z nas. Trzeba je usłyszeć. Warto o tym pisać. Warto dzielić się takimi przeżyciami.

POCZĄTEK

Ta historia wiąże się z publikacją książki o Leopoldzie Tyrmandzie. Zdarzyło się wówczas coś,  co zinterpretowałam jako jego odpowiedź z zaświatów...

ODPOWIEDŹ Z ZAŚWIATÓW

(placeholder)

To najważniejsze z moich dotychczasowych przeżyć i opowiadań. Historia dotyczy czasu, kiedy umierał mój tata…

OBLICZE ŁASKI

Ta historia zapoczątkowała serię niezwykłych zdarzeń, które towarzyszyły mi podczas pisania biografii o Halinie Mickiewiczównie, śpiewaczce operowej. Zatem: ciąg dalszy nastąpi…

SPOTKANIE W CHMURACH

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

W 2018 roku przeżyłam serię zdarzeń, które przesądziły o tym, że postanowiłam wrócić do pisania. Z inspiracji tymi doświadczeniami powstało kilka opowiadań. Pierwsze z nich nosi tytuł „Natalka i gołąb".

NATALKA I GOŁĄB

Ta historia opisuje moje pierwsze i ostatnie doświadczenie związane z wywoływaniem duchów. Po nim wiem, że bez wyraźnego powodu nie można zakłócać ich spokoju.

DUCH BARBARY RADZIWIŁŁÓWNY

(placeholder)

zapowiedź

Opisuję tu zdarzenie, które przekracza granice nawet mojej wyobraźni… Ale ponieważ ta historia wydarzyła się naprawdę, zamieszczam ją na tym blogu.

TAJEMNICZE ZNIKNIĘCIE

WARTO CZEKAĆ

Ten tekst, podobnie jak kilka innych, powstał, kiedy pracowałam w domu pogodnej starości. Napisałam go dawno temu i mam wrażenie, że cierpliwie czekał na to, abym go opublikowała.

zapowiedź

M

O

J

E


O

P

O

W

I

A

D

A

N

I

A


M

O

J

E


O

P

O

W

I

A

D

A

N

I

A