Czym jest NOTATNIK EZOTERYCZNY?

Mam nadzieję, że NOTATNIK EZOTERYCZNY stanie się miejscem, gdzie zamieszczane będą – między innymi w formie opowiadań – relacje opisujące zdarzenia, które, skoro nie potrafimy ich wyjaśnić inaczej, często przypisujemy niezwykłemu zbiegowi okoliczności lub nazywamy historiami niesamowitymi. Słowem, zamierzam tu publikować historie zawierające element tajemnicy. I choć takie opowieści są powszechnie znane, ich niezwykłość bywa wyśmiewana lub kwestionowana.


W moim zamierzeniu NOTATNIK EZOTERYCZNY ma być zbiorem opowiadań i wspomnień o tym, czego faktycznie doświadczyłam ja i moi czytelnicy. Stworzyłam go z potrzeby serca, aby podzielić się przeżyciami, które wzbogacają nasze postrzeganie świata o wymiar duchowy czy – jak często określamy tę sferę – ezoteryczny. To właśnie ten wymiar sprawia, że wszechświat staje się dla nas prawdziwym domem, a nie tylko miejscem, którego fizycznie doświadczamy.

Co wiesz na temat ezoteryki?

W dostępnej powszechnie literaturze często, i w różnych kontekstach, pojawia się słowo „ezoteryka”. Obecnie przypisujemy mu nieco inne znaczenie, niż wynika to z jego pierwotnych konotacji. Dzisiaj określenie to jest nierzadko stosowane do nazywania rzeczy lub zjawisk nieznanych, niezbadanych czy niezrozumiałych.

Tymczasem, podążając za opisem encyklopedycznym, „ezoterykę” należy rozumieć szczerzej i głębiej, gdyż odnosi się ona do innego postrzegania rzeczywistości, porusza tematy duchowe lub te, które nauka akademicka podaje w wątpliwość. Treści ezoteryczne na ogół otoczone są atmosferą tajemnicy i odczuwane w sposób pozazmysłowy.

I w takim właśnie rozumieniu sięgnęłam po to słowo, nazywając moją stronę NOTATNIKIEM EZOTERYCZNYM.




Myślę, że warto sobie uświadomić, jak pojemne jest znaczenie słowa „ezoteryka” i w jak wielu ważnych nurtach filozofii i literatury się pojawia... Podstawowe informacje można znaleźć w haśle „ezoteryka” w Wikipedii.  Ezoteryka Wikipedia

opowiadanie

Zastanawiam się oczywiście, ile z tych sytuacji można logicznie i racjonalnie wytłumaczyć, a ile przekracza granice takich wyjaśnień...

"ROZMOWY"

Z TATĄ

historia

W całej mojej Rodzinie sporo jest przeżyć i sytuacji, które trudno wyjaśnić, tym bardziej cieszy mnie fakt, że nie jesteśmy osamotnieni w przeżywaniu historii z „elementem tajemnicy”, jak  to Pani nazwała!

STRAŻNIK LASU

opowiadanie

Wyjazd to Maroka miał być medytacyjny. Cała podróż miała być dla mnie przełomowa... Tak też się stało, choć wcale nie poprzez medytacje...

NOWY POCZĄTEK