Czym jest NOTATNIK EZOTERYCZNY?

Mam nadzieję, że NOTATNIK EZOTERYCZNY stanie się miejscem, gdzie zamieszczane będą – między innymi w formie opowiadań – relacje opisujące zdarzenia, które, skoro nie potrafimy ich wyjaśnić inaczej, często przypisujemy niezwykłemu zbiegowi okoliczności lub nazywamy historiami niesamowitymi. Słowem, zamierzam tu publikować historie zawierające element tajemnicy. I choć takie opowieści są powszechnie znane, ich niezwykłość bywa wyśmiewana lub kwestionowana.


W moim zamierzeniu NOTATNIK EZOTERYCZNY ma być zbiorem opowiadań i wspomnień o tym, czego faktycznie doświadczyłam ja i moi czytelnicy. Stworzyłam go z potrzeby serca, aby podzielić się przeżyciami, które wzbogacają nasze postrzeganie świata o wymiar duchowy czy – jak często określamy tę sferę – ezoteryczny. To właśnie ten wymiar sprawia, że wszechświat staje się dla nas prawdziwym domem, a nie tylko miejscem, którego fizycznie doświadczamy.

Co wiesz na temat ezoteryki?

W dostępnej powszechnie literaturze często, i w różnych kontekstach, pojawia się słowo „ezoteryka”. Obecnie przypisujemy mu nieco inne znaczenie, niż wynika to z jego pierwotnych konotacji. Dzisiaj określenie to jest nierzadko stosowane do nazywania rzeczy lub zjawisk nieznanych, niezbadanych czy niezrozumiałych.

Tymczasem, podążając za opisem encyklopedycznym, „ezoterykę” należy rozumieć szczerzej i głębiej, gdyż odnosi się ona do innego postrzegania rzeczywistości, porusza tematy duchowe lub te, które nauka akademicka podaje w wątpliwość. Treści ezoteryczne na ogół otoczone są atmosferą tajemnicy i odczuwane w sposób pozazmysłowy.

I w takim właśnie rozumieniu sięgnęłam po to słowo, nazywając moją stronę NOTATNIKIEM EZOTERYCZNYM.
Myślę, że warto sobie uświadomić, jak pojemne jest znaczenie słowa „ezoteryka” i w jak wielu ważnych nurtach filozofii i literatury się pojawia... Podstawowe informacje można znaleźć w haśle „ezoteryka” w Wikipedii.  Ezoteryka Wikipedia

opowiadanie

Tekst Halloweenowe przyjęcie u Anny powstał dawno temu, kiedy mieszkałam w USA i pracowałam w uroczym domu pogodnej starości.

HALLOWEENOWE PRZYJĘCIE U ANNY

opowiadanie

Ta historia opisuje moje pierwsze i ostatnie doświadczenie związane z wywoływaniem duchów. Po nim wiem, że bez wyraźnego powodu nie można zakłócać ich spokoju.

DUCH BARBARY

historia

Jedyne co mi przychodzi do głowy, to to, że mój Anioł Stróż mi pomógł. Wiem, wiem, jak to brzmi, ale myślę, że każdy ma swój czas… Mój widać nie nadszedł!

ANIOŁ STRÓŻ