Czym jest NOTATNIK EZOTERYCZNY?

Mam nadzieję, że NOTATNIK EZOTERYCZNY stanie się miejscem, gdzie zamieszczane będą – między innymi w formie opowiadań – relacje opisujące zdarzenia, które, skoro nie potrafimy ich wyjaśnić inaczej, często przypisujemy niezwykłemu zbiegowi okoliczności lub nazywamy historiami niesamowitymi. Słowem, zamierzam tu publikować historie zawierające element tajemnicy. I choć takie opowieści są powszechnie znane, ich niezwykłość bywa wyśmiewana lub kwestionowana.


W moim zamierzeniu NOTATNIK EZOTERYCZNY ma być zbiorem opowiadań i wspomnień o tym, czego faktycznie doświadczyłam ja i moi czytelnicy. Stworzyłam go z potrzeby serca, aby podzielić się przeżyciami, które wzbogacają nasze postrzeganie świata o wymiar duchowy czy – jak często określamy tę sferę – ezoteryczny. To właśnie ten wymiar sprawia, że wszechświat staje się dla nas prawdziwym domem, a nie tylko miejscem, którego fizycznie doświadczamy.

Co wiesz na temat ezoteryki?

W dostępnej powszechnie literaturze często, i w różnych kontekstach, pojawia się słowo „ezoteryka”. Obecnie przypisujemy mu nieco inne znaczenie, niż wynika to z jego pierwotnych konotacji. Dzisiaj określenie to jest nierzadko stosowane do nazywania rzeczy lub zjawisk nieznanych, niezbadanych czy niezrozumiałych.

Tymczasem, podążając za opisem encyklopedycznym, „ezoterykę” należy rozumieć szczerzej i głębiej, gdyż odnosi się ona do innego postrzegania rzeczywistości, porusza tematy duchowe lub te, które nauka akademicka podaje w wątpliwość. Treści ezoteryczne na ogół otoczone są atmosferą tajemnicy i odczuwane w sposób pozazmysłowy.

I w takim właśnie rozumieniu sięgnęłam po to słowo, nazywając moją stronę NOTATNIKIEM EZOTERYCZNYM.
Myślę, że warto sobie uświadomić, jak pojemne jest znaczenie słowa „ezoteryka” i w jak wielu ważnych nurtach filozofii i literatury się pojawia... Podstawowe informacje można znaleźć w haśle „ezoteryka” w Wikipedii.  Ezoteryka Wikipedia

opowiadanie

To opowieść o tym, co wydarzyło się podczas kręcenia filmu dokumentalnego

o Leopoldzie Tyrmandzie. Zdjęcia zaczęliśmy od wizyty na cmentarzu,

i tam się zaczęło...

TYRMAND I PTAKI

opowiadanie

Podróże zazwyczaj dostarczają wspaniałych przeżyć. Chciałabym opowiedzieć Państwu o jednej z moich wypraw, w czasie której doświadczyłam czegoś niezwykłego!

W POSZUKIWANIU MAGII

historia

Nigdy bym nie uwierzyła w prawdziwość tej historii, gdyby nie to, że zdjęcie zrobił syn mojego partnera. W sierpniowy wieczór...

NIEZWYKŁE SPOTKANIE