Regulamin publikacji

1.


Przesłanie materiału na adres redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację, chyba że autor/ka wyraźnie pisemnie zastrzeże, że materiał został przesłany tylko do wglądu redakcji.


2.


Materiały prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres w domenie „notatnik-ezoteryczny.pl”. Aktualny adres znajduje się pod regulaminem i jest zawsze dostępny na stronie www.notatnik-ezoteryczny.pl.


Wszystkie materiały tekstowe są przyjmowane do publikacji wyłącznie w formie elektronicznej umożliwiającej ich edycję.


3.


Państwa pytania, komentarze i opowiadania będą zamieszczane na stronie po przeczytaniu ich przez redakcję. Do nadsyłanych materiałów, zwłaszcza relacji czy opowiadań, prosimy dołączać dodatkowe informacje umożliwiające kontakt redakcji z autorem (adres e-mail i/lub numer telefonu do autora).


4.


Grafiki lub zdjęcia, które chcieliby Państwo dołączyć do swoich materiałów, prosimy przesyłać w odrębnych plikach, a nie jako integralną część tekstu. Format wymagany do publikacji na naszej stronie to jpg lub png.


5.


Przysłanie materiałów wraz ze swoimi danymi uznaje się za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie będą odstępowane, sprzedawane ani przetwarzane w celach marketingowych.


6.


Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w nadesłanych tekstach bez naruszania zasadniczej treści publikacji. Treści wulgarne bądź obelżywe nie będą redagowane ani zamieszczane. Redakcja zastrzega sobie także prawo do odrzucenia materiału bez podania przyczyny.


7.


Informujemy, że Państwa relacje lub historie będą zamieszczane w zakładce MOJE OPOWIADANIA wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się z Państwem i po uzyskaniu Państwa zgody na wykorzystanie ich relacji w opowiadaniu naszej autorki. Publikowanie w pozostałych zakładkach, zwłaszcza w zakładce WASZE HISTORIE, nie wymaga kontaktu redakcji z autorem. Korespondencja z autorami odbywa się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej.


8.


Za przesłanie do publikacji materiałów tekstowych i/lub ikonograficznych naruszających prawa autorskie osób trzecich odpowiedzialność ponoszą osoby, które nam te materiały nadesłały.


9.


Zamieszczenie publikacji i innych materiałów na portalu jest nieodpłatne. Jednocześnie informujemy, że za opublikowane treści nie wypłacamy honorariów.


10.


Nie ma limitu objętości nadsyłanych do nas materiałów tekstowych.


11.


Przyjmujemy również teksty wcześniej opublikowane. Prosimy jednak podać informację, gdzie i kiedy się one ukazały.


12.


Wszystkie publikacje zamieszczane na portalu są chronione prawami autorskimi należącymi do ich autorów. Publikowanie, kopiowanie i wykorzystywanie ich bez zgody autorów jest zabronione i stanowi naruszenie

Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.


13.


Aby do nas napisać, przepisz podany niżej adres i wpisz go do swojego programu obsługi poczty, wówczas wyślij do nas maila.