Moje opowiadania

To opowieść o tym, jak zaczęła się moja przygoda z Leopoldem Tyrmandem…  Jego „opiekę” czułam i wówczas, gdy pisałam o nim książkę, i gdy robiłam film. Ale temu poświęcę kolejne teksty.

KARTKA Z PARYŻA

(placeholder)

Życie duchowe wlewa mi się do domu szerokim strumieniem. Zresztą puka do każdego z nas. Trzeba je usłyszeć. Warto o tym pisać. Warto dzielić się takimi przeżyciami.

POCZĄTEK

Ta historia wiąże się z publikacją książki o Leopoldzie Tyrmandzie. Zdarzyło się wówczas coś,  co zinterpretowałam jako jego odpowiedź z zaświatów...

ODPOWIEDŹ Z ZAŚWIATÓW

(placeholder)

To najważniejsze z moich dotychczasowych przeżyć i opowiadań. Historia dotyczy czasu, kiedy umierał mój tata…

OBLICZE ŁASKI

Ta historia zapoczątkowała serię niezwykłych zdarzeń, które towarzyszyły mi podczas pisania biografii o Halinie Mickiewiczównie, śpiewaczce operowej. Zatem: ciąg dalszy nastąpi…

SPOTKANIE W CHMURACH

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

W 2018 roku przeżyłam serię zdarzeń, które przesądziły o tym, że postanowiłam wrócić do pisania. Z inspiracji tymi doświadczeniami powstało kilka opowiadań. Pierwsze z nich nosi tytuł „Natalka i gołąb".

NATALKA I GOŁĄB

Ta historia opisuje moje pierwsze i ostatnie doświadczenie związane z wywoływaniem duchów. Po nim wiem, że bez wyraźnego powodu nie można zakłócać ich spokoju.

DUCH BARBARY RADZIWIŁŁÓWNY

(placeholder)

M

O

J

E


O

P

O

W

I

A

D

A

N

I

A


M

O

J

E


O

P

O

W

I

A

D

A

N

I

A


Tekst Halloweenowe przyjęcie u Anny powstał dawno temu, kiedy mieszkałam w USA i pracowałam w uroczym domu pogodnej starości. I choć nie ma w nim silnego elementu ezoterycznego, jest moim zdaniem pewien ładunek emocji, który usprawiedliwia opublikowanie go na tym blogu.

HALLOWEENOWE PRZYJĘCIE U ANNY

(placeholder)